Odpadky v ulicích a v lese

Každé město by se mělo snažit, aby veřejná prostranství uvnitř i v okolí byla čistá a bez odpadků. A jak jsme na tom v Břeclavi?

V sobotu 24. března se zástupci Mladých a neklidných již tradičně účastnili akce „Ukliďme Břeclav“. Ta se koná každý rok na stejném místě – dobrovolníci ze všech věkových skupin sbírají pohozené odpadky v okolí areálu v Kančí oboře, na hrázích podél odlehčovacího ramena Dyje, okolo Včelínku a zimního stadionu. Přispěli jsme tak svojí troškou k tomu, aby byl tento krásný kout Břeclavi aspoň chvíli bez odpadků. Bohužel, to ale asi dlouho nevydrží. Koncem března se zde uklízí každoročně, avšak množství nalezeného odpadu neklesá Zjevně proto, že během roku se tu objeví nové odpadky.

Prvotní odpovědnost za nepořádek samozřejmě leží na bedrech neukázněných občanů a návštěvníků, kteří odpadky odhazují místo toho, aby je odnesli domů nebo k nejbližšímu koši. Na druhou stranu, by město mohlo a mělo být v řešení tohoto problému aktivnější. Už jen veřejné upozornění na problém spojené s jasným vzkazem, že odhazovat odpadky není normální, by mohlo významně přispět. Na kritická místa lze také nainstalovat odpadkové koše – ano, bude je třeba vyvážet, což bude něco stát, ale je to výrazně lepší, než když máme odpadků plné lesy za městem. Současné vedení města má však jiné priority – ani neustálý nepořádek třeba okolo kontejnerů na tříděný odpad na návsi ve Staré Břeclavi nebo využívání lesa za nemocnicí jako skládkovacího prostoru zjevně nejsou považovány za problémy, které by bylo třeba řešit.

My považujeme odpadky v ulicích a v okolí Břeclavi za zásadní problém. Chceme o něm mluvit a působit na občany i návštěvníky Břeclavi. Víme, že neukázněných „odhazovačů odpadků“ je v našem městě jen malé procento, které ovšem dokáže zkazit snahu naprosté většiny zodpovědných Břeclaváků o čisté město a jeho okolí. Mimoto vytipujeme kritické lokality, kde umístíme odpadkové koše. Odhazování odpadků je přestupek proti veřejnému pořádku, a proto plánujeme více využívat městskou policii pro prevenci a případné potrestání hříšníků.